×

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΜΟΥ


Το πρόγραμμα πιστότητας ΣΤΑΜΟΥ ΚΕΡΔΙΖΩ έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΒΕΕ (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας «ΣΤΑΜΟΥ») που εδρεύει στις Αχαρνές, οδός Λ. Καραμανλή 206, απευθύνεται σε ενήλικες πελάτες των γαλακτοπωλείων ΣΤΑΜΟΥ και αφορά στην καταγραφή και ανάλυση των αγορών που κάνουν, ως μέλη του προγράμματος, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη της οικογένειάς τους. Σκοπός του προγράμματος πιστότητας πελατών της ΣΤΑΜΟΥ είναι αφενός η επιβράβευση των πελατών της που επιλέγουν τη ΣΤΑΜΟΥ για τις αγορές ειδών που αφορούν αυτούς και την οικογένειά τους και η προνομιακή τους ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της και αφετέρου η καταγραφή, ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών της ΣΤΑΜΟΥ (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση.

1. ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

- Δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους.

- Με την αποδοχή των παρόντων όρων προγράμματος, το μέλος συναινεί να λαμβάνει ενημερωτικά ή/και προωθητικά μηνύματα από τη ΣΤΑΜΟΥ.

- Με την εγγραφή στο πρόγραμμα εκδίδεται αυτόματα ηλεκτρονική κάρτα μέλους.

- Η ηλεκτρονική κάρτα είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας και των κερδισμένων πόντων.

- Η απόκτηση της ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία συνοδεύεται με δήλωση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, γίνεται στα Γαλακτοπωλεία της ΣΤΑΜΟΥ και μέσω της ιστοσελίδας www.stamou.gr

- Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα για τις αγορές του στα Γαλακτοπωλεία ΣΤΑΜΟΥ και πάντοτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δύνανται να τροποποιηθούν από την ΣΤΑΜΟΥ οποτεδήποτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.stamou.gr. Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος δύναται μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως τίθενται και γνωστοποιούνται στο www.stamou.gr. Υποχρέωση του μέλους προκειμένου να κερδίσει ή να εξαργυρώσει πόντους είναι να είναι μέλος στο πρόγραμμα επιβράβευσης και να ταυτοποιηθεί ως μέλος στο ταμείο φυσικού καταστήματος.

- Το μέλος δικαιούται 1 πόντο για κάθε 1€ αγορών με συναλλαγές εντός Γαλακτοπωλείων, οι οποίοι δύνανται να εξαργυρώνονται σε αξιακά κουπόνια για αγορές στα γαλακτοπωλεία ΣΤΑΜΟΥ σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα ανταμοιβής και τον ισχύοντα τρόπο εξαργύρωσης αποκτηθέντων πόντων ανά συναλλαγή. Επιπλέον, το μέλος μπορεί να κερδίζει διπλούς πόντους (x2) για αγορές προϊόντων από τις κατηγορίες Γιαούρτια, Τυριά, Επιδόρπια και τριπλούς πόντους (x3) από αγορές προϊόντων από τις κατηγορίες Γλυκά, Βούτυρα, Παγωτά. Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει προϊόν από συναλλαγή που εμπεριέχει εξαργύρωση πόντων, οι πόντοι που αφαιρέθηκαν από την εξαργύρωση δε δύνανται να επιστραφούν στην κάρτα του μέλους με την επιστροφή του προϊόντος.

- Το μέλος για κάθε 120 πόντους εξαργύρωσης λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κουπόνι αξίας 3€ και για κάθε 200 πόντους εξαργύρωσης λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κουπόνι αξίας 5€.

- Το κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.

- Κατά τη διαδικασία εγγραφής του μέλους στο Γαλακτοπωλείο ή μέσω του www.stamou.gr, πραγματοποιείται επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του, η σύνδεση του οποίου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από Ελληνικό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Το μέλος εγγράφεται στο σχήμα, και στη συνέχεια μπορεί να συλλέγει πόντους.

- Κατ’ εξαίρεση και σε περίπτωση που το μέλος δεν κατέχει κινητό τηλέφωνο και κατά συνέπεια αριθμό κινητού τηλεφώνου, το μέλος μπορεί να εγγραφεί στο σχήμα μέσω έντυπης φόρμας στα Γαλακτοπωλεία. Η Εγγραφή θεωρείται έγκυρη εφόσον το μέλος έχει συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία (όνομα και επίθετο) και έχει υπογράψει την έντυπη αίτηση.

- Εγγραφή με αριθμό κινητού τηλεφώνου που ήδη υπάρχει στη βάση δε δύναται να ολοκληρωθεί.

- Η ηλεκτρονική κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα χρήσης κουπονιού δε μπορούν να αντικατασταθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει το μέλος, θα μπορεί μόνο να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς και να λάβει ανάλογο ποσό έκπτωσης. H ΣΤΑΜΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών ενημερώνοντας τα μέλη με σχετική ανάρτηση στο www.stamou.gr

- Το μέλος δηλώνει, ότι κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αίτησή του είναι αληθής και ακριβής και είναι υπεύθυνο για την ορθότητα αυτής. Η εταιρία ΣΤΑΜΟΥ δε φέρει ευθύνη απόδοσης προνομίων μέλους, στην περίπτωση που το μέλος έχει δώσει λανθασμένα ή ανακριβή προσωπικά στοιχεία.

- Η ΣΤΑΜΟΥ δύναται κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει το πρόγραμμα πιστότητας της ΣΤΑΜΟΥ, να αρνηθεί την ηλεκτρονική έκδοση κάρτας του προγράμματος επιβράβευσης και να ακυρώσει ηλεκτρονικές κάρτες του προγράμματος επιβράβευσης.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

- Η ΣΤΑΜΟΥ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση εφόσον το μέλος δεν τηρεί τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης μέσω της κάρτας μέλους όλοι οι πόντοι θα διαγράφονται και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται.

- Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το μέλος που την κατέχει αναγνωρίζεται ως έγκυρο μέλος του προγράμματος προνομίων ΣΤΑΜΟΥ και για όσο χρόνο το πρόγραμμα προνομίων ΣΤΑΜΟΥ βρίσκεται σε ισχύ. Η ΣΤΑΜΟΥ διατηρεί κάθε δικαίωμα κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα και να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανταμοιβής, του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών καθώς και να τροποποιήσει ή και να τερματίσει οποτεδήποτε γενικά το πρόγραμμα προνομίων ΣΤΑΜΟΥ.

- Η εταιρία ΣΤΑΜΟΥ έχει τη διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα ή/και να προβαίνει σε διακοπή του προγράμματος προνομίων οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρίας.

- Η εταιρία ΣΤΑΜΟΥ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο www.stamou.gr, και θα θεωρείται έγκυρη και επαρκής ενημέρωση. Το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της ΣΤΑΜΟΥ για αυτές τις αλλαγές ή την παύση του προγράμματος ΣΤΑΜΟΥ, αφού ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητά της.

- Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρία ΣΤΑΜΟΥ τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.

- Οι πόντοι που αποκτούνται από το μέλος ισχύουν για 12 μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης συναλλαγής με βάση την οποία αυτοί αποκτήθηκαν ή την ημερομηνία της προωθητικής ενέργειας από την οποία αποκτήθηκαν, (για παράδειγμα οι πόντοι που αποκτήθηκαν στις 15 Ιουνίου ενός έτους θα λήξουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους). Τα μέλη θα ενημερώνονται οποτεδήποτε για το σύνολο των ενεργών πόντων που έχουν συγκεντρώσει από τις αγορές τους ή και από προωθητικές ενέργειες με τους εξής τρόπους: α) μέσω του λογαριασμού τους στο www.stamou.gr και β) μέσω των Γαλακτοπωλείων της ΣΤΑΜΟΥ.

- Οι πόντοι και τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν σε όλα τα Γαλακτοπωλεία ΣΤΑΜΟΥ.

- Η ΣΤΑΜΟΥ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράψει μέλος του προγράμματος και να τερματίσει την ισχύ της κάρτας του στο πρόγραμμα επιβράβευσης ΣΤΑΜΟΥ σε οποιαδήποτε περίπτωση το μέλος αντιτάσσεται ή περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών ή μη δεδομένων του (με εξαίρεση την διαχείριση της εμπορικής επικοινωνίας και άμεσης διαφήμισης στα στοιχεία επικοινωνίας του) ή ζητά τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει κοινοποιήσει ή δημιουργούνται από τις συναλλαγές του με την κάρτα του προγράμματος επιβράβευσης ΣΤΑΜΟΥ, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει το πρόγραμμα προνομίων και οι συμβατικές υποχρεώσεις της ΣΤΑΜΟΥ.

- Σε περίπτωση αιτήματος του μέλους για διαγραφή από το πρόγραμμα επιβράβευσης ΣΤΑΜΟΥ, η ΣΤΑΜΟΥ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα διαγραφής του. Το μέλος ενημερώνεται όμως ότι ακόμα και μετά την πάροδο αυτών των 30 ημερών η ΣΤΑΜΟΥ θα διατηρεί τα φορολογικά δεδομένα των αγορών του, ενώ θα διατηρούνται και κάποια βασικά δεδομένα του μέλους, που θα παραμένουν στα αρχεία της για τη διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας τους (π.χ. ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση του σε κρυπτογραφημένη μορφή, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής από το πρόγραμμα προνομίων,) με σκοπό την διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της ΣΤΑΜΟΥ

- Σε περίπτωση που το μέλος έπειτα από τη διαγραφή του, επιθυμεί την επανένταξή του στο πρόγραμμα επιβράβευσης ΣΤΑΜΟΥ, θα χρειαστεί να εγγραφεί εκ νέου στο πρόγραμμα καθώς δε δύναται να ενεργοποιηθεί ξανά η κάρτα για την οποία είχε ζητήσει τη διαγραφή.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1. Νομική Βάση και Διαφάνεια Επεξεργασίας Επικαιροποίηση Δεδομένων:

Η ΣΤΑΜΟΥ ενημερώνει το μέλος και το μέλος του προγράμματος αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερο για τα κάτωθι:

3.1.α . Για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών του προγράμματος επιβράβευσης ΣΤΑΜΟΥ όπως περιγράφεται κατωτέρω, η ΣΤΑΜΟΥ στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

- Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης και της κάρτας ΣΤΑΜΟΥ δηλαδή α) η συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα με την καταγραφή και ανάλυση των αγορών του και η επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του, β) η ενημέρωση του μέλους για ειδικές προσφορές και προνομιακές υπηρεσίες καθώς και γ) η γενική ανάλυση της γενικής αγοραστικής τάσης των μελών του προγράμματος είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα ΣΤΑΜΟΥ και των δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του.

- Έννομα συμφέροντα: H ΣΤΑΜΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.

- Συναίνεση υποκειμένου: Το μέλος έχει συναινέσει με την εγγραφή του στο πρόγραμμα για την επεξεργασία, από την ΣΤΑΜΟΥ, των προσωπικών δεδομένων που εκείνο έχει επικοινωνήσει κατά την εγγραφή του και των δεδομένων που προκύπτουν από την συναλλακτική σχέση του με την ΣΤΑΜΟΥ, για τους σκοπούς που αναφέρονται στους όρους χρήσης του προγράμματος.

Η ΣΤΑΜΟΥ διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS/Viber) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας θα επιλέξει στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας ΣΤΑΜΟΥ, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον το μέλος δεν έχει αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Τα μέλη κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα επιβράβευσης της ΣΤΑΜΟΥ αποδέχονται να τους αποστέλλεται επικοινωνία μέσω e-mail, SMS ή Viber μηνύματα. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, προνομιακή και εξειδικευμένη ενημέρωση για τα προϊόντα της, για ειδικές ή/και γενικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς. Επίσης η ΣΤΑΜΟΥ μπορεί να επικοινωνεί με το μέλος μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως SMS,Viber, κλπ. για λόγους καλύτερης επικοινωνίας με τα μέλη και ελέγχου του κόστους επικοινωνίας. Τα μέλη έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιεί η ΣΤΑΜΟΥ για την ενημέρωσή τους ή και να ζητούν τον τερματισμό της εμπορικής επικοινωνίας, μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.stamou.gr. Το μέλος εφόσον έχει αντιταχθεί στην εμπορική επικοινωνία της ΣΤΑΜΟΥ δε θα δύναται να λαμβάνει ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα . Διευκρινίζεται ότι η ΣΤΑΜΟΥ θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα κανάλια επικοινωνίας για την μη εμπορική επικοινωνία με το μέλος που αφορά την χρήση της κάρτας του και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3.1.β. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων και οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά. Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ειδικά του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που το μέλος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα ΣΤΑΜΟΥ ή μεταγενέστερα, θα γίνεται μόνο, μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.stamou.gr.

3.2. Είδος και αποδέκτες προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα Μελών

3.2.α. Είδος Προσωπικών Δεδομένων:

Η ΣΤΑΜΟΥ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που παράγονται από την χρήση της κάρτας από το μέλος:

i. για την εκτέλεση των όρων του προγράμματος επιβράβευσης ΣΤΑΜΟΥ,

ii. για την επικοινωνία γενικών ή ειδικών προσφορών προς το μέλος και την ενημέρωσή του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της

iii. για την παροχή των προνομίων της κάρτας και την ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών της (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται, επισκεψιμότητα, είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της ΣΤΑΜΟΥ και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση,

iv. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και εννόμων συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις υποθέσεων ενώπιον ρυθμιστικών, διοικητικών ή Δικαστικών αρχών και για την διασφάλιση ότι το μέλος είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο και κάτοικος Ελλάδος.

3.2.β. Αποδέκτες Δεδομένων:

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους δύνανται να είναι:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΣΤΑΜΟΥ

ii. Οι φορολογικές, ελεγκτικές δικαστικές, ρυθμιστικές, κλπ. αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

iii. Η εταιρεία με την επωνυμία «MENA FRANCHISE SERVICES», η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΣΤΑΜΟΥ και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στη ΣΤΑΜΟΥ τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία.

iv. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και ανάλυσης δεδομένων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση των μελών.

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους, οι υπάλληλοί και προστηθέντες της ΣΤΑΜΟΥ καθώς και οι πάσης φύσεως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται συμβατικά για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεών τους.

3.2.γ. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων:

Κάθε μέλος, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. (ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η ΣΤΑΜΟΥ στο πλαίσιο της κάρτας προνομίων ΣΤΑΜΟΥ

ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων ΣΤΑΜΟΥ,

iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων ΣΤΑΜΟΥ,

iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων ΣΤΑΜΟΥ, και

v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων ΣΤΑΜΟΥ.

Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί ειδικότερα να ασκήσει ως εξής:

Για το δικαίωμα / υποχρέωση πρόσβασης και διόρθωσης / συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του προγράμματος ΣΤΑΜΟΥ να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα:

- μέσω σύνδεσης στο προφίλ τους στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΜΟΥ www.stamou.gr

Για το δικαίωμα λήψης αντιγράφου ή φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η ΣΤΑΜΟΥ παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα ΣΤΑΜΟΥ να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας στο μορφότυπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, με γραπτή επιστολή στην ΣΤΑΜΟΥ στη Διεύθυνση [Λεωφ. Κηφισού 128-130] (Υπόψη DPO)

Για το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) καθώς και το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων ΣΤΑΜΟΥ, το μέλος μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα στα φυσικά καταστήματα στης ΣΤΑΜΟΥ.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η ΣΤΑΜΟΥ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του και αν απαιτείται περισσότερος χρόνος θα ενημερώσει κατάλληλα το μέλος. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι είναι πιθανό κάποια ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του να διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της ΣΤΑΜΟΥ. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίηση του μέλους, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες πράγματι ανήκουν στο μέλος/φυσικό πρόσωπο που αιτείται τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Η διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα ΣΤΑΜΟΥ μπορεί να γίνει υποβάλλοντας το μέλος σχετικό αίτημα στα φυσικά καταστήματα στης ΣΤΑΜΟΥ

Κάθε μέλος μπορεί επίσης να ζητήσει οποτεδήποτε την παύση αποστολής εμπορικής επικοινωνίας, σε ένα ή και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, SMS στο κινητό του τηλέφωνο ή Viber στο κινητό του τηλέφωνο) μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.stamou.gr

Το μέλος θα πρέπει να γνωρίζει επίσης ότι, λόγω της φύσης της λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας ΣΤΑΜΟΥ, η τυχόν άσκηση κάποιων από τα ως άνω δικαιώματα και ιδίως του δικαιώματος αντίταξης ή περιορισμού στην επεξεργασία και, μερικής ή ολικής, διαγραφής των δεδομένων του μέλους, πιθανόν να επιφέρει δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος προνομίων, επομένως η ΣΤΑΜΟΥ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφή ς των πόντων που έχει συλλέξει το μέλος εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και προσωρινής απενεργοποίησης της κάρτας προνομίων του μέλους..

3.2.δ. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η ΣΤΑΜΟΥ έως ότου το μέλος καταργήσει την κάρτα ΣΤΑΜΟΥ. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με τη ΣΤΑΜΟΥ καθώς και τις δηλώσεις του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος στα συστήματα της ΣΤΑΜΟΥ προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από τη ΣΤΑΜΟΥ και τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

3.2.ε. Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας:

Το μέλος ενημερώνεται ότι η ΣΤΑΜΟΥ δε συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση από το μέλος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της κάρτας μέλους ΣΤΑΜΟΥ.

3.2.στ. Υποχρέωση Διαφάνειας:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους το μέλος δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΣΤΑΜΟΥ στο email jotis@jotis.gr και εφόσον δε θεωρεί ότι ικανοποιείται από τις ενέργειες της ΣΤΑΜΟΥ ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).

3.2.ζ. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας:

Η ΣΤΑΜΟΥ οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για τη διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά.

Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, τις τεχνικές δυνατότητες της ΣΤΑΜΟΥ και των συνεργατών της, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση η ΣΤΑΜΟΥ, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της/βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

4. ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

- Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον είναι ενεργό μέλος και το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων πόντων στην ηλεκτρονική κάρτα του είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων (ΣΤΑΜΟΥ πόντοι) που αναλογούν σε εκπτωτικά κουπόνια αξίας 3€ & 5€. Προς τούτο, το μέλος θα μπορεί να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που του έχουν πιστωθεί και είναι διαθέσιμοι. Το μέλος δε δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα. Τα κουπόνια έχουν ημερομηνία λήξης 3 μήνες μετά την έκδοση τους.

- Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσό της επιστροφής, εφόσον του επιστραφούν χρήματα. Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει προϊόν από συναλλαγή που εμπεριέχει εξαργύρωση πόντων, οι πόντοι που αφαιρέθηκαν από την εξαργύρωση δε δύνανται να επιστραφούν στην κάρτα του.

- Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε εκπτωτικό κουπόνι, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι. Οι αγορές με χρήση της έκπτωσης από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Για να δικαιούται το μέλος την αντίστοιχη έκπτωση πρέπει να κάνει αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αυτής. Διευκρινίζεται ότι η ΣΤΑΜΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε το σύστημα υπολογισμού πόντων, καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει το μέλος.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

H ΣΤΑΜΟΥ δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αρχική ή επιγενόμενη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, του μέλους από την χρήση και εφαρμογή του προγράμματος πιστότητας ΣΤΑΜΟΥ. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της ΣΤΑΜΟΥ θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου πίστωση τυχόν απολεσθέντων πόντων στην κάρτα επιβράβευσης του μέλους. H ΣΤΑΜΟΥ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία στο μέλος, τα λοιπά μέλη του προγράμματος ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων του μέλους, ιδίως για τα προσωπικά του στοιχεία του μέλους.

Οι παρόντες όροι αποτελούν το μοναδικό και συνολικό συμβατικό κείμενο που διέπει την σχέση μεταξύ της ΣΤΑΜΟΥ και τα μέλη του προγράμματος πιστότητας ΣΤΑΜΟΥ και υπερτερούν οποιασδήποτε προηγούμενης μορφής τους και θα ισχύουν ως έχουν μέχρι τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους από την ΣΤΑΜΟΥ, η οποία θα ισχύει είτε από την κοινοποίησή τους στα μέλη, είτε από την ανάρτησή τους στο www.stamou.gr.

Οι παρόντες όροι ισχύουν για τα μέλη του προγράμματος ΣΤΑΜΟΥ στην Ελλάδα και διέπουν την σχέση τους με τη ΣΤΑΜΟΥ από την 31/01/2023 , και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και για οιαδήποτε ερμηνεία τους ή διαφορά μεταξύ του μέλους και της ΣΤΑΜΟΥ, ενώ για την ερμηνεία τους αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Λεωφόρος Καραμανλή 206,
Αχαρνές, 13678,
Αττική

+30 2102469346
+30 2102464469

Ακολουθήστε μας:

Βρείτε μας στους επίσημους λογαριασμούς μας
fb @stamoudairy
instagram @stamou_dairy_products
youtube @Youtube