×

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Από το 1964 είμαστε δίπλα σας για να σας φέρνουμε ολόφρεσκα και αγνά προϊόντα γάλακτος.
Συμβάλλουμε στη διατήρηση της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής.

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο www.stamou.gr

Η παρούσα πολιτική απορρήτου του ιστότοπου (η «Πολιτική Απορρήτου») περιγράφει πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς («Προσωπικές Πληροφορίες») τις οποίες ενδέχεται να αποκτούμε μέσω του παρόντος ιστότοπου. Επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας απορρήτου και δεδομένων που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες για διάφορους σκοπούς:

Εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας αναγκών

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτετε πολλές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Ωστόσο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ασφαλής λειτουργία του ιστότοπού μας, καθώς και να χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της επίδοσης του ιστότοπού μας.

Οι Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται, επίσης, από μας και για εσωτερικούς σκοπούς, όπως η βελτίωση των προϊόντων και των προωθήσεων, η διαχείριση των λογαριασμών των πελατών, η γνώση των αναγκών των πελατών μας και η επικοινωνία με τους πελάτες για σκοπούς έρευνας και πληροφόρησης.

Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής και προς προστασία των δικαιωμάτων μας ή της ιδιοκτησίας μας, ενίσχυση των όρων χρήσης μας και των νόμιμων ειδοποιήσεων και για την θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων.

Εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας

Επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Σας Πληροφορίες προς εκπλήρωση των φορολογικών, λογιστικών και άλλων νόμιμων υποχρεώσεων μας, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική εντολή ή άλλη δεσμευτική απόφαση.

Με τη συγκατάθεση σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αυτό θα συμβαίνει, για παράδειγμα, για τη χρήση ορισμένων cookies, για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή όταν κάνετε εγγραφή σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. τακτικό ενημερωτικό δελτίο). Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να ανακαλείτε την εν λόγω συγκατάθεση.

Επιπροσθέτως, μπορείτε οικειοθελώς να παρέχετε Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του ονόματός σας, πληροφοριών επικοινωνίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση).

Αν είστε κάτω από 16 ετών, δεν μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση των γονέων ή κηδεμόνων.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή μοιραστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για σκοπούς άσχετους με αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς προηγουμένως να σας ειδοποιήσουμε ή, όπου απαιτείται, να σας παρέχουμε εναλλακτική εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με διαφορετικό τρόπο ή όχι.

Κοινή Χρήση Πληροφοριών

Μπορούμε να μοιραστούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω με:

άλλες οντότητες της εταιρίας ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ.
παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και της εταιρίας μας, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας ιστότοπων, παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης πληρωμών και διανομής διαφημιστικού υλικού·
δημόσιες αρχές, κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές ή άλλους υπαλλήλους επιβολής του νόμου και δικαστήρια, όπως απαιτούνται ή επιτρέπονται από το νόμο ή όταν υποχρεώνονται με δεσμευτική εντολή· και
άλλα τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρική αναδιάρθρωση, πώληση ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευση ή εκχώρηση της ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ.

Όταν γίνεται κοινή χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών με οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων, θα θέτουμε συμβατικές εγγυήσεις σε συμφωνία με το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πληροφορίες επικοινωνίας για να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες.

Προστασία Δεδομένων

Διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση. Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφαλείας πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Ως αποτέλεσμα, παρ’ όλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών ενάντια σε απρόβλεπτη απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τα Δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη των περιορισμών βάσει του ισχύοντος νόμου, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε την πρόσβαση, την διόρθωση, την διαγραφή, τον περιορισμό και την διακοπή της επεξεργασίας και την φορητότητα των Προσωπικών σας Πληροφοριών καθώς και μη υποβολής στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Τέτοια αιτήματα μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω πληροφορίες επικοινωνίας.

Ακεραιότητα Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε είναι σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες είναι αξιόπιστες για την προβλεπόμενη χρήση τους και είναι ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να βασιζόμαστε σε μεμονωμένους χρήστες για την παροχή και διατήρηση ακριβών προσωπικών πληροφοριών. Είστε υπεύθυνοι να βεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες σας είναι ενημερωμένες και ακριβείς όταν μας τις παρέχετε και όπου οι υπηρεσίες μας σας προσφέρουν τα εργαλεία για τη διατήρηση των πληροφοριών σας.

Διατήρηση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Θα διατηρούμε Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους. Θα διαγράψουμε τις Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες και, εν πάση περίπτωση, μετά τη λήξη της μέγιστης προθεσμίας αποθήκευσης που ορίζεται στο ισχύον δίκαιο.

Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε έναν αναθεωρημένο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου που θα υποδεικνύει την “Αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου” ή μια συγκρίσιμη ειδοποίηση σχετικά με τις αλλαγές. Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τον παρόντα ιστότοπο για να διαπιστώσετε εάν έχουν γίνει πρόσφατες αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε εάν αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει αλλάξει πρόσφατα, εξετάζοντας την Ημερομηνία Ισχύος που δημοσιεύτηκε στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο

Οι πρακτικές απορρήτου που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορούν μόνο τον παρόντα ισότοπο και άλλες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Άλλοι ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτους ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πρακτικές. Εάν συνδέεστε ή επισκέπτεστε οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου που δημοσιεύονται στους εν λόγω ιστότοπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τρίτους.

Cookies: Η ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ μπορεί να βάλει ένα cookie στον φυλλομετρητή του υπολογιστή σας. Τα cookies γενικά είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το πόσο συχνά επισκέπτεται κάποιος τον ιστότοπό μας και τι κάνει κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. Αυτά καθαυτά τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, αλλά εάν μας δώσετε τέτοιες πληροφορίες, για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε, αυτές ενδέχεται να συνδέονται με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cookie.

Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να καταργήσετε τα cookies. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να καταργήσετε ή για να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την αποθήκευση ενός cookie.

Ανατρέξτε στις οδηγίες του φυλλομετρητή σας ή στα θέματα βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Εάν επιλέξετε να μην γίνονται αποδεκτά τα cookies, μπορεί να μην απολαμβάνετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου και άλλων ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Λεωφόρος Καραμανλή 206,
Αχαρνές, 13678,
Αττική

+30 2102469346
+30 2102464469

info@stamou.gr
Ακολουθήστε μας:

Βρείτε μας στους επίσημους λογαριασμούς μας
fb @stamoudairy
instagram @stamou_dairy_products
youtube @Youtube