Γραμμή παραγωγής

 

Χώρος παραγωγής γιαούρτης



 

 

 

Από πού παίρνουμε το γάλα;

Κορινθία, Αργολίδα, Βοιωτία, Εύβοια, Αττική...Τα βυτία της εταιρείας μας φτάνουν σε επιλεγμένες αδειούχες κτηνοτροφικές μονάδες. Εκεί περισυλλέγουν το πιο φρέσκο ελληνικό γάλα για τα προϊόντα μας. Για εσάς.